Huiswerk beleid

Huiswerk Basisschool Elout

Schooljaar 2016-2017

 

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen van basisschool Elout huiswerk mee naar huis. Om het voor zowel ouders als leerkrachten overzichtelijk te maken volgt hieronder een overzicht welk huiswerk mee naar huis gaat en in welke frequentie in een schooljaar.

 

Groep 3

Extra lezen (Jippie boekjes)

1x per maand in de tweede helft van het schooljaar.

Groep 4

Rekenen (Rekentuin)

Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip XL)

Spelling (Bloon - woordpakketten)

 

Boekbespreking

1x per week – 15 min

1x per week – 1 les

 

1x per week

 

 1x per jaar

Groep 5

Rekenen (Rekentuin)

Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip XL)

Spelling (Bloon - woordpakketten)

 

Topografie (Provincies + hoofdsteden)

Werkstuk

Spreekbeurt

1x per week – 15 min

1x per week – 1 les

 

1x per week

 

Wisselend

1x per jaar

1x per jaar

Groep 6

Rekenen (Rekentuin)

Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip XL)

Spelling (Bloon - woordpakketten)

 

Topografie (Provincies Nederland)

Werkstuk

Spreekbeurt

2x per week – 15 min

1x per week – 1 les

 

1x per week

 

Wisselend

 

1x per jaar

1x per jaar

Groep 7

Rekenen (Rekentuin)

Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip XL)

Werkwoord spelling en grammatica

 

Topografie (Europa)

Werkstuk

Spreekbeurt

2x per week – 15 min

1x per week – 1 les

 

1x per week

 

Wisselend

 1x per jaar

1x per jaar

Groep 8

Rekenen (Rekentuin)

Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip XL)

Werkwoord spelling en grammatica

 

Topografie (Wereld)

Werkstuk

Spreekbeurt

2x per week – 15 min

1x per week – 1 les

 

1x per week

 

Wisselend

1x per jaar

1x per jaar

Individueel huiswerk

Huiswerk gericht op het wegwerken van een achterstand of een bepaalde moeilijkheid in de lesstof gestuurd vanuit de leerkracht of op vraag van de ouders of leerling.

In overleg tussen leerkracht en ouders (eventueel ook met IB)

 

 

Dinsdag is huiswerkdag.

In elke klas op basisschool Elout geldt dat op dinsdag het huiswerk van de week ervoor wordt ingeleverd en/of wordt gecontroleerd door de leerkracht. Het gaat hierbij om: Rekentuin, Nieuwsbegrip XL, werkwoord spelling en grammatica. Voor spelling (Bloon) gelden andere afspraken daar de geoefende woorden terug komen in de verschillende dictees in de klas.

Voor Jippie boekjes, boekbesprekingen, werkstukken, spreekbeurten en topografie gelden per klas andere afspraken en/of momenten in het jaar.

 

Gemaakte werkstukken worden in de map gedaan welke de leerlingen na 8 jaar onderwijs op basisschool Elout mee naar huis krijgen.

 

Rekentuin (www.rekentuin.nl)

Dit computerprogramma is ingesteld op het niveau van de leerling. Het bied in een uitdagende spelende vorm extra rekenen aan gericht op alle onderdelen van dit domein.

Elke maandag controleert de leerkracht het gemaakte werk en stelt zo nodig bij welke sommen gemaakt moeten worden.

 

Nieuwsbegrip XL (www.nieuwsbegripxl.nl)

In de klas maken de leerlingen elke week een les van nieuwsbegrip. Thuis maken de leerlingen elke week een les op de computer. Deze les bestaat uit een deel begrijpend lezen en een deel woordenschat.

Op de maandag wordt bekeken of door de leerlingen het huiswerk is gemaakt en kort besproken.

 

Spelling Bloon (www.bloon.nl)

Het oefenen van de woordpakketten voor het dictee kan op de genoemde website gebeuren. De woordpakketten worden gecontroleerd door middel van het signaal- en/of controledictee in de klas.

 

Werkwoord spelling en grammatica

De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen wekelijks op papier een aantal oefeningen mee die gericht zijn op werkwoord spelling en grammatica welke op maandag bij de leerkracht worden ingeleverd. Op het voortgezet onderwijs wordt er vanuit gegaan dat leerlingen over een basis beschikken op dit gebied. In de klas krijgen de leerlingen instructie over de te maken oefeningen zodat het huiswerk goed gemaakt kan worden.

 

Jippie boekjes

In de tweede helft van groep 3 krijgen de leerlingen 1x per maand een Jippie boekje mee naar huis om te lezen.

 

Zaakvakken – nieuwe methode ‘Argus Clou’

De zaakvakken (Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur) worden getoetst in de vorm van een meerkeuze vragen toets vanuit de methode. De leerlingen krijgen voorafgaand aan de toets een samenvatting mee naar huis om te leren. Deze samenvatting zal op papier minimaal 1 week van te voren worden meegegeven.

 

 

 

Topografie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen structureel topografie huiswerk mee naar huis. Hier geldt niet de frequentie van de hierboven genoemde vakgebieden. Wat komt aan bod in welke groep:

Groep 5 – provincies en hoofdsteden

Groep 6 – verdieping provincies

Groep 7 – Europa

Groep 8 – Wereld

De leerlingen krijgen de benodigde kaarten op papier mee naar huis maar kunnen daarnaast gebruik maken van de diverse links welke op de website staan.

 

Werkstuk & spreekbeurt

Vanaf groep 5 maken alle leerlingen een werkstuk. Over het gekozen onderwerp van hun werkstuk volgt na het inleveren hiervan een spreekbeurt voor de gehele klas.

Leerlingen in groep 4 mogen in overleg met ouders en leerkracht een werkstuk maken en/of een spreekbeurt houden voor de klas.

Waarbinnen ligt het onderwerp van het werkstuk / de spreekbeurt:

Groep 5 – eigen omgeving

Groep 6 – natuur

Groep 7 – aardrijkskunde

Groep 8 – geschiedenis

 

Individueel huiswerk.

Dit huiswerk is bestemd voor de leerlingen om tijdens een korte(of langer afgesproken) periode een achterstand in te halen of moeilijkheid in de lesstof te herhalen op aanraden van de leerkracht of op vraag vanuit de ouders/leerling.

Individueel huiswerk mag alleen maar worden meegegeven in samenspraak met de ouders/leerkracht. Dit houdt in dat de ouders vooraf door de leerkracht op de hoogte moeten zijn gebracht over de inhoud van het meegegeven huiswerk en de periode zodat thuis gerichte hulp kan worden geboden.

Het inlichten van de ouders kan tijdens een oudergesprek op school of een telefonisch overleg.

 

Website

De links welke op de website staan kunnen door de leerlingen altijd worden gespeeld en bieden een extra verrijking of oefening op diverse vakgebieden. Mocht u hierover vragen hebben of wellicht suggesties qua links die toegevoegd kunnen worden neem dan contact op met Niek Peereboom, leerkracht groep 8, die dit deel van de website beheerd.