De ouderraad

De ouderraad bestaat uit maximaal 9 enthousiaste ouders. Een lid wordt gekozen voor 3 jaar, waarna een volgende periode van 3 jaar kan volgen.

De OR komt diverse keren per jaar bijeen in de ouderkamer om te vergaderen. Naast het bespreken van de activiteiten die ondernomen worden is er tevens ruimte om mee te praten en mee te denken over zaken aangaande de school. Bij iedere vergadering is ook een teamlid en/of de directeur aanwezig. Dit kan bijvoorbeeld de voorzitter van een werkgroep zijn.

De OR helpt mee met de organisatie van en ondersteuning bij alle extra activiteiten die we de kinderen aanbieden, zoals Sinterklaas, Kerst, Kinderboekenweek, Pasen, Schoolreisje, Sportdag, Afscheidsavond groep 8 en allerlei culturele activiteiten.

Aan u, als ouder of verzorger, wordt jaarlijks een ouder bijdrage gevraagd. Van dit bedrag worden de vele extra activiteiten bekostigd. De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld in samenspraak met de oudergeleding van de MR en de oudervereniging bestaande uit een lid van de MR en uit de ouderraad. Zonder deze bijdrage is de organisatie van de vele activiteiten niet mogelijk!

Met behulp van de vrijwillige bijdrage kunnen we in staat gesteld worden extra investeringen te doen, waar alle kinderen plezier van hebben. Hierbij kunt u denken aan geluidsapparatuur, speelgoed en speeltoestellen voor binnen en buiten, etc.

Voor het schooljaar 2017-2018 vraagt de OC de volgende bijdragen:

Ouderbijdrage 1 kind €80,00
Ouderbijdrage 2 kinderen €135,00
Ouderbijdrage 3 kinderen €175,00
Ouderbijdrage 4 kinderen of meer €225,00
Kamp geld groep 8* €95,00
* mits de ouderbijdrage betaald is.

Bovenstaande bijdragen gelden voor het schooljaar 2016-2017 en de oudervereniging behoudt zich ieder schooljaar het recht om dit samen met de medezeggenschapsraad (MR) aan te passen.

Alle kinderen nemen deel aan alle activiteiten die tijdens schooluren plaatsvinden. Ouders die principiële bezwaren hebben tegen één of meerdere activiteiten dienen dit voor inschrijving met de directie te bespreken.

Voor al deze extra activiteiten op school hebben wij uw hulp hard nodig en we hopen dan ook dat wij op u mogen rekenen!
Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de leden van de ouderraad.
Mocht u contact willen opnemen met iemand van de school dan kunt u hiervoor Anja Geus bereiken of een e-mail sturen naar info@bselout.nl

 

Leden ouderraad

Voorzitter: 

  • Anja Geus

Secretaris: vacature

Leden:

  • Kathinka Prince Moeder van: Rein 4A, Sjuul 5A  en Teun 7/8B
  • Carlien Huijsmans Moeder van Finn 4A en Lisa 6A
  • Noha  Hassaaneen Moeder Mohammed 7A en Sarah 4A
  • Ayse Sarigüney Moeder van Metekaan 8A en Oguzhan 6A